Termeni și Condiții

Introducere

www.vinador.ro  este site-ul oficial al companiei  Arsavi AdMedia S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în București, sector 1,  str. Prunaru 2-4, avand număr de înregistrare J40/3897/2013, C.U.I: / CIF 31417181, prin intermediul căruia sunt oferite serviciile companiei. 
Folosirea site-ului www.vinador.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, noile prevederi fiind aplicabile de la momentul afişării formei revizuite pe site – cu excepţia comenzilor care sunt în curs de executare, ce se vor duce la bun sfârşit în condiţiile aplicabile la momentul acceptării comenzii. Utilizatorii site-lui vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. 

Accesând şi navigând pe acest site, uitilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului. 

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul oferă utilizatorilor informaţii referitoare la Produsele/serviciile comercializate de către companie precum şi acces la acestea, prin comandarea lor de către utilizatori. Toți utilizatorii site-ului sunt persoane ce au vârsta mai mare de 18 ani. 

Termeni şi condiţii
 1. DEFINIŢII

Societatea  – Arsavi AdMedia S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în București, sector 1, str. Prunaru 2-4, având număr de înregistrare J40/3897/2013, C.U.I: / CIF 31417181.

Coordonate de contact: adresă de e-mail – vinador.ro@gmail.com, nr. tel. +40 767519444. 

Client – persoana fizică cu varsta mai mare de 18 ani/ persoana juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comanda ori care efectuează o Comandă fără existenţa unui Cont prealabil; 

Site – domeniul  www.vinador.ro şi subdomeniile acestuia;

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Societate şi Client prin care Clientul transmite Societății, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a beneficia de Produsele/ Serviciille Societăţii prezentate pe Site. Totodată, termenul de Comanda include şi operaţiunea descrisă anterior intermediată printr-o convorbire la telefon, prin call center-ul Societăţii, urmată de o confirmare a Comenzii în scris, prin transmiterea unui mesaj de acceptare a Comenzii de către Societate Clientului. 

Servicii – abonamentele oferite de Societate în funcţie de solicitarea Clientului şi/sau personalizate în conformitate cu specificaţiile acestuia din urmă. 

Produse – orice produs oferit de Societate, menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Societate Clientului, ca urmare a Contractului încheiat. 

Campanie – acțiunea de a expune pe Site, un număr finit de Servicii / Produse având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Societate. 

Contract – reprezinta contractul la distanţă încheiat între Societate şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Societăţii şi a Clientului, prin intermediul Site-ului, ca urmare a acceptării unei Comenzi plasate de Client pentru a beneficia de un anumit Serviciu.

Conţinut

 • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conţinutul oricarui e-mail trimis Clientilor de catre Societate prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Societăţii, Clientului, conform informaţiilor de contactare specificate;
 • informaţii legate de Servicii / Produse si/sau tarifele practicate de Societate într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Societate, sau alte date ale acesteia.

Document – Termenii şi Condiţiile de faţă.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poşta electronică (e-mail, SMS) asupra Serviciilor / Produselor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Societate într-o anumită perioadă. 

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din prestarea unui Serviciu de către Societate, Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Societate, indiferent de modalitatea de livrare. Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Serviciilor / Produselor, aşa cum sunt precizate în descrierea acestora în cuprinsul Site-ului.

 1. RAPORTUL CONTRACTUAL

2.1. Serviciile prestate de Societate şi respectiv Produsele furnizate în executarea acestor Servicii sunt obiectul raportului contractual stabilit între Societate şi Clienţi în condiţiile prezentului Document.

2.2. Prin înregistrarea unei Comenzi, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Societatea îşi derulează operaţiunile.

2.3. În vederea încheierii valabile a unui Contract între Societate şi Client pentru executarea Serviciilor şi respectiv furnizarea Produselor, acesta va transmite Societăţii o Comandă, prin intermediul Site-ului.

2.4. Ulterior recepţionării Comenzii, Societate va analiza posibilitatea de executare a acesteia – prin raportare la elementele specifice indicate de Client în formularul de Comandă, astfel cum aceasta a fost individualizată la momentul plasării – şi va transmite Clientului în maxim 24 ore un mesaj electronic (pe adresa de e-mail furnizată Societăţii) cuprinzând fie acceptul în executarea Comenzii, fie raţiunea pentru care aceasta nu poate fi realizată ori necesită modificări. 

2.5. Contractul dintre Societate şi Client pentru prestarea Serviciilor şi respectiv furnizarea Produselor se consideră încheiat la momentul primirii de către Client de la Societate, prin intermediul poştei electronice a notificarii de acceptare a Comenzii în forma sa finală – astfel cum se dispune la pct. 2.4. Contractul astfel născut este încheiat în limba română. Comenzile plasate de Client şi acceptate de Societate sunt stocate în Contul personal al fiecărui Client, în măsura în care acesta a ales opţiunea de a-şi face Cont. Totodată, Societatea păstrează un registru al Comenzilor acceptate, pentru o perioadă de 120 zile de la data generării. 

2.6 Documentul, Comenzile Clientului şi informaţiile puse la dispoziţie de către Societate pe Site vor sta la baza Contractului.

 1. CONDIŢII CONTRACTUALE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Client.

Pentru motive justificate, Societate își rezervă dreptul de a restricţiona accesul anumitor Clienţi în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Societate. În aceste cazuri, Clientul se poate adresa Societăţii, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate. 

3.2. Comunicarea cu Societatea se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta pe Site sau prin adresele menționate la secţiunea “contact” din Site. 

3.3 Societate își rezerva dreptul de a cere Clienților introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului. În măsura în care Clientul nu furnizează Societăţii toate informaţiile necesare pentru corecta plasare a unei Comenzi şi implicit pentru încheierea Contractului, un mesaj automat va fi generat Clientului cu ocazia ori ulterior completării formularului de Comandă.

3.4. Societate poate publica pe Site informaţii despre Servicii şi / sau Produse şi/sau promoţii practicate de către aceasta într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil. 

3.5. Toate tarifele aferente Produselor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A. În anumite condiţii, tarifele nu includ costurile de transport adiacente (pt. livrarea Produselor), care se evidenţiază în cuprinsul Comenzii plasate, la finalul procedurii de înregistrare a acesteia, şi care se achită o dată cu plata preţului Serviciilor comandate. 

3.6. Clientul nu este facturat de către Societate cu privire la orice alt cost asociat operaţiunii de comandare a Serviciilor prestate, cum ar fi: cost pt. utilizarea mijloacelor telefonice / electronice, comisioane bancare, etc. Numărului de telefon pus la dispoziţia Clientului pentru contactarea Societăţii i se aplică planul tarifar uzual practicat de operatorul de telefonie fixă / mobilă. 

3.7. Societatea nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client pentru efectuarea on-line a plăţilor Serviciilor, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON ori diferite comisioane bancare practicate de unitatea respectivă. Responsabilitatea pentru această acţiune revine Clientul. 

3.8 Având în vedere aspectele de ordin practic care decurg din personalizarea Serviciilor prestate şi a Produselor furnizate, la solicitarea Clientului, toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Societăţii, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

4.1 Societatea poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Spre exemplu, Clientul cunoaşte şi acceptă faptul că unele livrări de Produse se pot executa oricând prin intermediul unui prestator de servicii terţ. Societatea va fi întotdeauna responsabilă faţă de Client pentru toate obligațiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambulul Documentului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Societăţii, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect. 

5.2. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Societate, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Societăţii asupra Conţinutului decât cu acordul scris expres al Societăţii. 

5.3. Clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza elemente ce intra în cuprinsul Conţinutului numai în scopuri personale, numai în cazul în care acest demers nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 1. PROCEDURA DE COMANDARE A SERVICIILOR

6.1. Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Adăugarea unui Produs/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii şi acceptării subsecvente a Comenzii de către Societate, nu atrage dupa sine înregistrarea valabilă a unei comenzi, implicit nici obligaţia corelativă a Societăţii de a presta un Serviciu pentru Client. 

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, astfel cum sunt indicate în formularul de comanda furnizat, sunt corecte, complete şi adevarate la data plasării Comenzii. 

6.3. Prin plasarea Comenzii, Clientul consimte că Societatea poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Societate pe coordonatele furnizate de Client, în orice situatie în care este necesară contactarea Clientului. 

6.4. După acceptarea unei Comenzi a Clientului, Societata păstrează dreptul de a anula Comanda respectivă, cu informarea Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă şi fară ca vreo parte să poată pretinde celeilalte părţi daune-interese, în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzactiei;
 • invalidarea ulterioară a Tranzacţiei de catre procesatorul de carduri agreat de Societate
 • datele furnizate de către Client, pe Site, sunt incomplete şi/sau incorecte;

6.5. În măsura în care Clientul plasează o Comanda şi efectuează Tranzacţia de plată a preţului acesteia iar, ulterior, Societatea se află în imposibilitate de acceptare a Comenzii, aceasta din urmă va informa pe Client cu privire la acest aspect, urmând a dispune returnarea sumei achitate de Client într-un termen de maxim 30 de zile, pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata.

 1. RETURNAREA PRODUSELOR

 7.1. În funcție de natura produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul sa notifice în scris Societatea că dorește denunțarea contractul de vânzare – cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru sa dea naștere la penalități si fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea sa se producă în termen de maxim 14 zile de la livrarea comenzii.

7.2. Societatea își asumă obligația de suportare a cheltuielilor privind returnarea produselor în termenul de 14 zile menționat anterior.

7.3. Returnarea produsului/produselor comandate și livrate se va realiza exclusiv la adresa din Chiajna, județul Ilfov, str. Industriilor 10  prin predarea personală a acestora de către clientul cumparator ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma de curierat.  

7.4. Contravaloarea produselor comandate, livrate de Societate și ulterior returnate de către client, în condițiile sus-menționate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, în contul personal al clientului cumparator, cu excepția cazului în care acesta imputerniceste în scopul arătat o terta persoana, prin act autentic notarial, înscris care se va prezenta în original furnizorului.

7.5. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, etc. Societatea va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau dacă diminuează suma returnata, proporțional cu deficiență constatata la returnare, sens în care, prin transfer bancar, clientului cumparator îi va fi restituita exclusiv aceasta valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

7.6. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, Societatea va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar în condițiile sus-mentionate,  în cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu excepția cazului în care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorări, etc, situație în care pretul se va reduce proporțional, potrivit art.7.5

7.7. Denunțarea contractului în mod repetat, returnarea repetata de produse, fara o justificare reala sau obiectiva, va putea fi considerata un abuz.

7.8. În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare, sigilate, în ambalajul și cutia originală, cu etichetele intacte și împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factură, bon fiscal sau alte documente), aceste condiții fiind cumulative, lipsa uneia dând dreptul furnizorului de a refuza returnarea și restituirea prețului.

7.9. Acele produse la care producătorul impune condiții speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de către Societate, în conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).

7.10. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, in cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta.

 1. FACTURAREA ŞI PLATA SERVICIILOR / PRODUSELOR

8.1. Prețurile Produselor şi Serviciilor sunt cele afişate pe Site la momentul lansării unei Comenzi. Preţurile  afişate în cadrul Site-ului includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

8.2. Preţul este achitat de Client cu ocazia plasării fiecărei Comenzi, prin intermediul Site-ului, utilizând mijloacele de plată on-line indicate de Site. 

8.3. Preţul şi modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă, fiind afişate în ultima etapă a lansării Comenzilor. Societatea va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile prestate, Clientul fiind obligat să furnizeze toate informaţiile necesare pentru generarea documentului fiscal. 

8.4. Societatea va transmite Clientului factură aferentă Comenzii acceptate exclusiv în format electronic, prin adaugarea facturii în Contul Clientului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Client. 

8.5. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii precum şi pentru corecta executare a Serviciilor (în mod special cu privire la coordonatele de livrare a Produselor), Clientului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul personal. 

8.6. Clientul are acces la o evidenţă a facturilor emise de Societate şi a Comenzilor plasate prin intermediul Contului personal, dacă a ales să-și genereze un Cont.

 1. LIVRAREA PRODUSELOR

9.1. Livrarea produsului comandat (precum și a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicată de Client, în termen de de minim 48 de ore și maxim 14 zile de la momentul confirmării comenzii pentru toate produsele care se afla pe stoc și în termen de 14 – 25 zile pentru produsele care se produc doar pe baza de comanda ferma (cu condiția creditarii contului bancar al vanzatorului, în cazul în care plata se face anticipat, prin ordin de plata în contul societății).Adresa și condițiile concrete de livrare vor fi stabilite împreuna cu sau comunicate clientuluii, ulterior efectuarii si confirmarii comenzii.

9.2. Costul transportului este in sarcina exclusiva a cumparatorului și se cuantifică în funcție de numărul de produse comandate, volumul, greutatea acestora sau opțiunilor selectate de  Client în timpul efectuarii comenzii. În cazul în care livrarea se face prin mijloacele propuse de către vanzator, costul exact al livrarii se stabilește prin aplicarea tarifului partenerului de curierat. Pentru mai multă claritate, în toate cazurile în care o comanda este pregătită de livrare și expediată către adresa indicată ca fiind adresa de livrare, costurile aferente trasnportului sunt in sarcina exclusiva a clientului, indiferent daca comanda este livrată sau nu, inclusiv în caz de refuz de primire/indicarea unei adrese eronate etc., sau din orice alte motive ce nu pot fi imputate în mod exclusiv societății vanzatorului. 

9.3. Livrarea se face numai pe teritoriul României prin servicii de curierat rapid sau alta metoda dorită de client. În cazul în care modalitatea de livrare este stabilita de client, livrarea produselor se va face pe riscul exclusiv al clientuluii.

9.4. Din motive de securitate, se va solicita semnarea ordinului de livrare a comenzii. Clientul este obligat sa verifice, la livrare, conformitatea comenzii: numărul de cutii, integritatea pachetului, corespondenta codului de livrare cu cel din comanda și să semnaleze orice lipsă a conformității, în scris, atat în documentația firmei de curierat, cât și pe adresa vinador.ro@gmaill.ro. Dacă produsul primit este deteriorat, se recomanda returnarea lui în starea inițială, prin intermediul aceluiași transportator, fără a-l utiliza și fără a desprinde etichetele. Pierderea sau deteriorarea produselor comandate pe site trece în responsabilitatea Clientului, odată cu semnarea documentelor de transport.

9.5. În cazul în care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, Societatea va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. Societatea își rezerva dreptul de a refuza o nouă livrare în măsura în care comunicarea inexacta ori eronată a datelor sus menționate s-a realizat cu intenție și fără justificare. 

9.6. Societatea nu își asumă răspunderea pentru intarzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia, subscrisa garantand exclusiv îndeplinirea obligațiilor care țin de propria persoana și de propriii angajați. 

9.7. În măsura în care clientul nu este găsit de către firma de curierat la adresa specificata in comanda, ori adresa specificata in comanda nu este completa sau contine inadvertente, de natura a face imposibilă livrarea comenzii, precum și în cazul în care livrarea ar trebui sa se realizeze într-o locație improprie, de natura a pune în pericol integritatea curierului, fapt care face imposibilă livrarea, clientul este răspunzător în integralitate pentru contravaloarea transportului.

9.8. În măsura în care clientul revine și resolicită comanda, toate costurile legate de noul transport sunt în sarcina sa.

9.9. În măsura în care clientul, ulterior lansării comenzii, anunță, în orice mod, Societatea despre intenția sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuză preluarea produsului livrat prin curierat, prețul nefiind achitat, clientul este răspunzător integral de întregul cost al transportului ori de eventuale speze suportate de Societate ca urmare a lansării comenzii asupra careia s-a renunțat nejustificat.

 1.  GARANȚII

10.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producătorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiențe, neconformități, etc., enumerarea avand caracter exemplificativ, aceasta cuprinzând în esență toți factorii având legătură directă cu producătorul.

10.2. Produsele comercializate de Societate sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

10.3. Societatea poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

10.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor achizitionate pot fi făcute direct pe adresa vinador.ro@gmail.com in termen de 14 zile de la recepție.

 1. EVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE CLIENŢILOR

11.1. Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Clienţi ori de către utilizatorii Site-ului, în secţiunile interactive ale Site-lui.

11.2 În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, titularul acestuia acorda Societăţii o licenţa neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial şi acordă Societăţii dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui şi de a afişa acest conținut.

11.3 Societatea păstrează dreptul de a gestiona cuprinsul oricărui Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site ca făcând parte din Conţinutul Site-ului, având posibilitatea de a modera acest Conţinut, în măsura în care nu corespunde politicii proprii de prezentare / utilizare a Site-ului.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

12.1 Prezentul Document precum şi toate raporturile care vor exista între Societate şi Client cu privire la Produsele furnizate ori Serviciile executate prin intermediul Site-ului sunt supuse legii române.

12.2 Eventualele litigii apărute între Societate şi Clienți se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanţele judecătorești române competente din Municipiul Bucureşti.

 1. CONFIDENTIALITATE

13.1. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi privind Comenzile / Contractul / Societatea nu va fi făcută de Client fără consimţământul prealabil scris al Societăţii.

13.2. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul Site-lui, Clienţii oferă Societăţiii acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii.

13.3. Prin înscrierea în baza de date a Societăţii cu ocazia creării unui Cont, Clientul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat Societate în legătură cu relaţia contractuală dintre acestea. 

 1. PUBLICITATE

14.1. În momentul în care Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere din partea Societăţii cu privire la Serviciile / Produsele oferite. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Societăţii în acest sens.

14.2. Renuntarea la primirea Newsletterelor de către Client se poate face în orice moment folosind legatura special destinată din cadrul oricăror Newslettere;

14.3. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru aplicabilitatea prezentului Document.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Clienţii săi.

15.2. Scopul colectarii datelor este: informarea Clienților privind situația Contului lor, informarea  Clienților privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Produselor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  Produselor şi Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare.

15.3. Prin completarea datelor din formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă, Clientul declară şi acceptă necondiţionat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Societăţii şi își dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Societate pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către Societate a propriei activităţi, conform notificării de prelucrare a datelor cu caracter personal având ca titular pe Societate.

15.4. Prin citirea Documentului, Clienţii confirmă că au luat la cunoştinţă de faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

15.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa Societăţii vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dreptul de a vi se confirma faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate

Comentarii recente
  About Us

  Beverly Fox

  Cras et arcu sagittis, faucibus est sed, ullamcorper tellus. Vestibulum blandit mi nec.

  Ads
  Arhive
  Categorii
  Ai peste 18 ani? Acest site poate fi accesat doar de cei cu vârsta legală de a consuma băuturi alcoolice.